Oproep voor de
Bike-packer beurs
Elk jaar steunt Bike-Packer één of meerdere reizigers die een duwje nodig hebben om met de fiets op weg te gaan. De hulp kan verschillende vormen innemen: het lenen van één of meerdere fietsen met of zonder fietstassen en/of voorbereidingssessies over welke materiaal je meeneemt, hoe je je route inplant of over fietsmechanica. Zo kan je je met een gerust gemoed aan je avontuur te beginnen.

Heb je een reisproject in gedachten dat tussen september 2024 en mei 2025 zal plaatsvinden, maar je hebt hulp nodig om het te realiseren? Dan is deze oproep voor jou! 

Lees de regels, vul het formulier in en stuur het ons voor 11 juli middernacht op via info@bike-packer.be.

Regelgeving

Art 1 – Toelatingsvoorwaarden

De beurs is open voor elke persoon of groep (<4 personen) waarvan de verantwoordelijke meerderjarig is op het ogenblik van de inschrijving.

De reis mag in het buitenland of in België plaatsvinden. Er moet ten minste vijf dagen rondgetrokken worden met de fiets.*

Aspecten zoals het ontmoeten van de lokale bevolking en het rekening houden met milieubescherming zullen zeer gewaardeerd worden. Projecten gericht op lokaal toerisme zijn bijzonder interessant.

De winnaars moeten hun reis tussen 1 september 2024 en 31 mei 2025 maken. Ook wordt er verwacht dat er een artikel met een samenvatting van de reis en foto’s binnen de 30 dagen na hun terugkeer wordt opgestuurd. 

Ze verbinden zich ertoe hun reis voor te stellen op de een event gewijd aan de beurs van 2024 (begin juni 2025). 

Ze verbinden zich er ook toe om Bike-Packer te vermelden in elke pers-, web- of audiovisuele publicatie die ze voor en na hun terugkeer zouden maken. 

 *Voor het uitlenen van fietsen moet de duur van de reis minder dan 3 weken zijn.

Art. 2 – Indienen van de aanvragen

Kandidaten moeten het registratieformulier invullen en opsturen naar info@bike-packer.be. Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 11 juli 2024 om 23.59 uur worden verzonden.

Handgeschreven sollicitaties worden niet aanvaard. 

Art. 3 – De Jury

De jury bestaat uit vrijwilligers van Bike-Packer. Zij is soeverein en haar beslissingen zijn definitief. Ze behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie aan de kandidaten te vragen.

Art. 4 – Selecteren van de winnaars

De winnaars van 2024 worden geselecteerd op basis van hun dossier. Alle kandidaten ontvangen gedurende de maand juli een positief of negatief antwoord.

Art. 5 – Gebruik van afbeeldingen

Bike-Packer mag de ontvangen beelden na de reis gebruiken om het project te promoten op verschillende platformen (pers, website, sociale netwerken). 

Art. 6 – Annulering, wijziging

In het geval van een wijziging van het initiële project voor het vertrek (bijv. wijziging van het aantal deelnemers, wijziging van de bestemming, wijziging van het project, etc.), verbindt de projectleider zich ertoe Bike-Packer te informeren, die als enige zal oordelen over de te ondernemen actie.

In geval van niet-naleving van alle of een deel van deze regels door de deelnemers (onjuiste verklaringen, duidelijk kwade trouw, enz.), kan Bike-Packer beslissen om de bijstand te stoppen.